Acceptanta Wi-Fi - după implementarea unei rețele noi sau după optimizarea uneia deja existente

Certificarea rețelei WiFi  (atingerea KPI-urilor stabilite împreună cu beneficiarul rețelei).

Pentru efectuarea acceptantei sunt necesare:

  • acces în toate spațiile ce urmează a fi măsurate (în funcție de caz este posibil să fie nevoie și de o persoană din partea clientului care să însoțească echipa)
  • posibilitatea de a instala o sondă în rețeaua clientului prin care să se testeze parametrii de trafic (delay, latency, variația întârzierii datelor - jitter și throughput)

Tipuri de activități:

  • măsurători cu instrumente specializate în locație

Livrabile Netshape

  • generarea rapoartelor WiFi (heatmap) care certifică funcționarea în parametri optimi a rețelei wireless
  • acceptanță (imagini cu amplasarea echipamentelor)
  • în cazul în care nu respectă cerințele se va genera un nou set de „To do actions”
  • Print Screen-uri cu configurația echipamentelor
  • Acceptanta se va realiza doar dacă proiectul a beneficiat de un Active Survey, Predictive Survey